IMG_6761_I

Den rytmiske rugekasse for alle muntre sangfugle

I undervisningen vil der blive lagt vægt på fællessangen og det særlig rum, der opstår, når man synger sammen. Børnene lærer at lytte til hinanden- og til akkompagnementet og vil blive instrueret i at følge underviserens anvisninger. Eleverne vil også blive introduceret for forskellige rytmer og danse, der passer til de forskellige sange, der arbejdes med. Der vil i løbet af året blive arbejdet henimod små optrædender og koncerter.

Undervisningen tager udgangspunkt i danske børnesange.

Vi bestræber os på, at inddele holdene klassevist således at 1. klasse er sammen, og 2.-3. klasse er sammen. Det giver det bedste pædagogiske udgangspunkt for musikundervisningen.

Det kræver ingen forudsætninger for at være med.

Undervisningen foregår i SFO tiden. Men det er forældrenes eget ansvar, at orientere SFO'en, at eleven skal til musik. Musikskolelæreren har ikke mulighed for at hente og bringe børnene.

Bemærk at dette hold kun er fra 1.-3. klasse (kan variere fra skole til skole)

Vi tilbyder i sæson 2017/2018 Musikværksted følgende steder:

  • Strandskolen
  • Krogårdskolen
  • Holmeagerskolen