Sang

 

       DMS_logo_pos.png

At synge-.handler om at formidle en tekst/historie og en melodi - på samme tid. Disseting skal følges ad "hånd i hånd". For at kunne dette skal man læreat bruge sit instrument til "at frembringe lyd", som er stemmenog kroppen. Man lærer altså at bruge og blive bevidst om sit instrument,således at man kan formidle tekst og melodi - at synge.

 

I sangundervisningen vil vi stifte bekendtskab med mange forskellige stilarter,med udgangspunkt i rytmisk sang, som for det meste bygger på en afrikansk/amerikansk musik og sangtradition."

 

De senere år er flere og flere børn blevet interesseret i at lære at synge.

Sang, solosangundervisning handler om at lære at synge med hele kroppen. Åndedrættet, kroppens holdning og stemmebåndet skal lære at arbejde sammen så resultatet bliver en fri stemme, der kan synge både højt og dybt.

Alder: Fra 9 år
Undervisningssted og Ugedage: Musikskolen mandag og tirsdag