Obo

Kontakt

Den Musiske Skole i Greve
Tlf.43 97 34 60
denmusiskeskole@greve.dk

Anne Marie Lange underviser i obo
 
Kandidat fra Det kgl. danske Musikkonservatorium.
Har siden 2005 undervist i obo, først på Rolskilde kulturskole og nu på Greve Kommunale musikskole.
 
Jeg har for tiden elever i alderen 8-19 år.
Ved siden af mit virke som underviser er jeg udøvende freelance musikker, og spiller bl.a. på Det Ny Teater, Sjælland symfoniorkester og Sønderjylland symfoniorkester.
Oboen hører med til træblæserfamilien. Man danner tonen ved at blæse i et bambusrør, der sættes i oboen. De fleste kan få en lyd frem i oboen. Jeg tilpasser røret til hver enkelt elev.
Der er store sammenspilsmuligheder når man spiller obo på Greve Kommunale musikskole.
I undervisningstimerne spiller vi mange forskellige genre. Jeg lytter også til hvad eleven fortrækker af musik.
Jeg underviser hver enkelt elev ud fra deres behov og udgangspunkt.