Klaver1

Kontakt

Den Musiske Skole i Greve
Tlf.43 97 34 60
denmusiskeskole@greve.dk

Navn: Luminita Sfintescu

Fag: Klassisk klaver

Uddannelse: Musikkonservatoriet Bukarest(Rumænien)

Hvad er det i musikken, der inspirerer dig: Pædagogiskhar jeg erfaring med et bredt spektrum af elever i alle aldre med vidtforskellige niveauer, forudsætninger og forventninger. Min undervisning tagerudgangspunkt i den enkelte elev. Nodelæsning og rytmelære kombineres med gehøralt afhængig af elevens alder og kompetencer. Uanset niveau lægger jeg vægt påmusikalsk udtryk, klang, kropslig bevidsthed og selve processen selvstændigt atarbejde med musik.

En del af mine elever harfået præmier i forskellige klaverkonkurrence.