Hornventiler

Kontakt

Den Musiske Skole i Greve
Tlf.43 97 34 60
denmusiskeskole@greve.dk

Torben Verner Jensen underviser i valdhorn

Har bl.a. studeret hos solohornist og professor Ingbert Michelsen.
Forsker i valdhornets historie samt musik for valdhorn.
Er endvidere medstifter og bestyrelsesmedlem af "Den Danske Valdhornklub".

Undervisningen er tilrettelagt således at du føler at det er interessant og sjovt at spille på valdhorn og selv kan se/høre dine fremskridt, samt at give dig mulighed for, at spille sammen med andre på et tidligt tidspunkt.

Det er ikke formålet at gøre alle valdhorn-elever til musikere, men dem der ikke kun vil spille bare for hyggens skyld tilgodeses i allerhøjeste grad også.

Udover at give dig et kraftigt kendskab til det musiske og valdhornets store udfoldelses muligheder, lærer du nodelæsning, koncentration og kunne arbejde sammen med mange aldersgrupper uanset, køn, social- og anden etnisk baggrund.

Kan træffes på:
Mail: tvj.horn@hotmail.com
Mobil: 40 46 05 32