Musikskolens Venner

Musikskolens Venner er en uafhængig forening, med det formål at bakke op om Musikskolens arrangementer og visioner.

I den kommende periode vil meget af vennernes fokus være på, at bakke op om den rivende udvikling musikskolen er i.

Der er en række helt nye tiltag på det faglige område, og der er en ny

spændende vision, der bl.a. indeholder et stort ønske om en ny bygning, med plads til at samle en stor del af kulturen i Greve.

Andre af foreningens opgaver er, at yde støtte til elever, ensembler, orkestre, projekter osv. Dette kan være både økonomisk og praktisk i form af salg af mad og drikke til arrangementer.

Foreningen hjælper også til med opsætning af stole og scene til de større kon-certer i løbet af året.

Musikskolens Venner tager også initiativer til arrangementer der ligger udenfor musikskolens rammer. Vi er meget åbne overfor nye ideer og forslag både af social og økonomisk karakter.

Musikskolens Venner blev stiftet i december 2012, af en kreds af foræl-dre, der har en lyst til at støtte op om musikskolens elever og dens virke i, og udenfor kommunen.

Hvis du har spørgsmål, eller har lyst til frivilligt arbejde i

Musikskolen Venner, er du

velkommen til at kontakte os på

mail:

musikskolensvenner@outlook.dk