DMS_logo_pos.png

Fantasi, sprog, kreativitet og social adfærd styrkes gennem musikalsk leg.

Til musik og bevægelse træner vi bevægelsesmønstre, motorik, sproglig bevidsthed, pulsfornemmelse og periodefornemmelse. Der vil blive arbejdet med sange, rim og remser, som vil blive understøttet af enkle rytmeinstrumenter, faldskærm, tørklæder mm.

Undervisningen følger faste rammer, som former lektionen med ritualer, der markerer start og slut. Der vil også være rammer i hver enkelte sang/aktivitet, der eksempelvis markerer rytme eller temposkift, og dermed skift i en aktivitet/bevægelse.

Der lægges vægt på genkendelighed for forudsigelighed i undervisningen, men der er også plads til spontane indfald, så børnene bliver aktive medskabere.

Forløbslængede 8-12 uger, lektionslængde 30-45 minutter, alder 1-7år (aldersinddelt)