talentakademiet-logo.jpg

Talentelev på Den Musiske Skole (sæson 2017/18)

På Den Musiske Skole har du mulighed for at udvikle dit musikalske talent på Talentakademiet. Besidder du særlige musikalske evner inden for den rytmiske eller klassiske musik, kan du blive indstillet af din lærer til en plads på Talentakademiet.

Talentakademiet

Talentakademiet er et særligt tilrettelagt 3 årigt forløb med optagelsesprøve til 1. årgang. Hver årgang afsluttes med årsprøve. 3. årselever dimitterer med en gallakoncert. Alle elever uanset alder kan komme på talentakademiet. Elever der søger optag, søger ind på 1. årgang.

Optagelsesprøve

Elever der søger ind på Talentakademiet skal til en optagelsesprøve. Til prøven skal kandidaten spille et mindre værk/nummer på hovedinstrument. Desuden vil kandidaten blive testet indenfor disciplinerne SSB og Hørelære. Optagelsesprøvens varighed er ca. 10. min. Tag en snak med din hovedfagslære, om hvad optagelsesprøven kræver.

Til stede ved prøven er underviser i SSB og Hørelære, hovedfagslære og talentkoordinator.

Fag og indhold

Eleverne er på Talentakademiet med deres hovedfag. Udover dette modtager eleverne undervisning i en række fællesfag samt bifag.

· SSB (fællesfag) – Sang, spil og bevægelse: Et fag hvor der arbejdes med avanceret rytmetræning og den kropslige fornemmelse i musikken; Puls, groove og periodefornemmelse. Eleverne stifter bekendtskab med forskellige stilarter og afprøver teknikkerne i sammenspilssituationer.

· Hørelære (fællesfag): Hørelære er et fag der indgår i musikuddannelse. Man opøver evnen til at identificere toner, toneintervaller, melodier, akkorder, rytmer og andre basiselementer i musikken. Udover dette vil der også være musikhistoriske forløb i undervisningen i forbindelse med koncertekskursioner.

· Bifag (solo): Bifag er 25 min soloundervisning i et andet instrument eller sang. Obligatorisk på 2.- og 3.årgang.

· Er man på talentakademiet som instrumentalist forventes det, at man er en del af et sammenspilstilbud – fx GUO, Kammerorkester, Greve Guitaristerne eller band. Er man sanger forventes det, at man er aktiv i et af skolens kor – fx Count me In.

Fællesfagene er ugentligt hver tirsdag 2x50 min

Udover fællesfagene og bifag skal talenteleverne deltage i en række aktiviteter i løbet af året

· USK og Skru Op! Henholdsvist klassisk og rytmisk musikkonkurrence i Region Sjælland.
· To koncertekskursioner – fx DR, operaen eller anden rytmisk koncert.
· Rytmisk sammenspilsdag i samarbejde med Køge Musikskole (ligger i foråret)
· Deltagelse i talentakademiets efterårskoncert
· Generel koncertaktivitet
· Årsprøver og gallakoncert (finder altid sted i uge 23)

Disciplin og fremmøde

Vi forventer, at elever på Talentakademiet er engagerede – både personligt og fagligt. Afbud til aktiviteter accepteres kun i ganske få tilfælde fx ved sygdom, runde fødselsdage, konfirmation og lign. Har man mere end 1 afbud i løbet af en sæson, vil man blive kontaktet.

Nedenfor ses struktur over Talentakademiets opbygning:

Talentakademiet på Den Musiske Skole

Årgang

Indhold

Bemærkning

1.

50 min. soloundervisning pr. uge.

2 fællesfag á 50 min. pr. uge*

Koncertaktivitet i musikskolen – herunder TA efterårskoncert

Deltagelse i årsprøve

Deltagelse i et af skolens sammenspilstilbud – fx GUO, Greve Guitaristerne, Count me In.

Deltagelse i talentkonkurrencen – fx Unge Spiller Klassisk eller Skru op!

1-2 ad hoc arrangementer i løbet af sæsonen – fx sammenspilsdag eller koncertekskursion til DR

Kræver indstilling fra hovedfagslære og optagelsesprøve.

*Fællesfag (SSB og Hørelære):

Sang, spil og bevægelse er et fag hvor der arbejdes med avanceret rytmetræning og den kropslige fornemmelse i musikken; Puls, groove og periodefornemmelse. Eleverne stifter bekendtskab med forskellige stilarter og afprøver teknikkerne i sammenspilssituationer.

Hørelære er et fag der indgår i musikuddannelse. Man opøver evnen til at identificere toner, toneintervaller, melodier, akkorder, rytmer og andre basiselementer i musikken. Udover dette vil der også være musikhistoriske forløb i undervisningen i forbindelse med koncertekskursioner.

2.

Som ovenstående

25 min bifag på andet instrument end hovedfag.

Kræver godkendt årsprøve

3.

Som ovenstående

Afsluttes med Gallakoncert

Kræver godkendt årsprøve

Der er ingen alderskrav for optagelse på Talentakademiet.

Pris: 5 rater á kr. 1.451,- (kr. 7.256,- pr. sæson) - BEMÆRK!! sæson 2016/17 priser

Fokuslinje

Fokuslinjen er et individuelt sammensat forløb uden tidsbegrænsning. Det kræver ikke optagelsesprøve for at blive fokuselev.

Fag og indhold

Elever på fokuslinje kan tilvælge forskellige fag fra ’talentlinjepakken’:

· 50 min solo (dobbelttid på hovedfag)
· Fællesfag (SSB/Hørelære)
· Bifag

Det er et krav, at man er koncertaktiv og deltager i et af skolens sammenspilstilbud – fx orkester, band eller kor.

Som fokuselev vil man desuden blive inviteret med til flere af Talentakademiets aktiviteter. Der er dog ikke krav om deltagelse.

Der er ikke årsprøver eller gallakoncert for fokuslinjeelever.

Disciplin og fremmøde

Der er ligesom på TA en forventning om, at eleverne deltager aktivt i de fag og aktiviteter, de er tilmeldte.

Pris

Elever på fokuslinjen betaler pr. tilvalgt fag. Se side om priser.

Fokuslinje på Den Musiske Skole
Eksempel på et 2-årigt forløb

År

Indhold

Bemærkning

1

50 min. soloundervisning pr. uge

50 min SSB pr. uge

Invitation til koncertekskursion

Invitation til koncertekskursion er uden beregning.

2

50 min. soloundervisning pr. uge

25 min. bifagsundervisning pr. uge.

50 min. Hørelære pr. uge