DEN MUSISKE SKOLE
- musik og billedkunst for alle

Greve Kommunale Musikskole skifter navn til Den Musiske Skole i Greve. Den Musiske Skole vil fremover bestå af to afdelinger – Musikskolen og Billedskolen.

Greve Kommune får en ny institution: Den Musiske Skole. Skolen bliver kommunens førende hus inden for undervisning i musik og billedkunst.

Leder af den nye skole, Mette Schneefeldt, kalder det en fantastisk mulighed for Greve Kommune og Greves børn:

”Fremover får vi en skole, der bobler af flere typer af kreativitet. Det vil skabe et spændende miljø for børnene, som her får mulighed for at stifte bekendtskab med flere kunstarter. Det kan jeg kun se som en positiv udvikling,” siger han.

Lærere og lokaler forbliver de samme. Det er altså de samme velkendte ansigter, der byder børnene velkommen efter sommer.

Kvalitet en selvfølge

Musikskolen er i gang med at yde en styrket indsats for den rytmiske musik. Der er fra politisk side afsat penge til netop det, og målet er, at skolens rytmiske undervisning skal smitte af på hele musikmiljøet i Greve.

Mette understreger, at skolen vil holde det høje niveau, som eleverne allerede kender fra Musikskolen og Billedskolen.

”Vi vil stadig have fokus på den enkelte elevs behov i undervisningen, og der vil være helt klare mål for hvert enkelt fag. Vores administration og lærere er top motiverede til at yde service og kvalitetsundervisning til alle elever på Den Musiske Skole,” siger Mette Schneefeldt.

Billedskolen var tidligere under Greve Bibliotek, men har efter eget ønske valgt at blive lagt sammen med Musikskolen. De nye administrative rammer vil skabe bedre vilkår for billedskolens elever og lærere i form af flere undervisningsgange og en mere effektiv administration.