Vi kan atter spille sammen

Så er der kommet dato for musikskolernes genåbning. Vi åbner tirsdag d. 2. juni (mandag og fredag i uge 23 er lukkedage pga. 2. Pinsedag og Grundlovsdag).
Efter den blide opstart tirsdag onsdag og torsdag i uge 23, følger hele uge 24 med "almindelig" undervisning, og derefter uge 25 som er en projektuge. I uge 25 planlægger hver enkelt underviser selv deres aktiviteter, og det kan som tidligere nævnt både være almindelig undervisning, fællestimer, afslutninger mm.
Selvom vi genåbner, vil der være en række restriktioner som skal overholdes. Som et minimum vil de almindelige afstandskrav, hygiejneforskrifter, forsamlingsrestriktioner osv. under alle omstændigheder gælde som i resten af samfundet. Derudover er der en masse vejledninger, som jeres undervisere vil overholde. Disse kan findes her: DMK vejledende anbefalinger. De opdaterer vejledningerne løbende som situationen og viden om smitte udvikler sig.
Det betyder blandt andet: 
 • at indtil forsamlingsforbuddet er løftet til lidt flere end 10 personer, vil større hold, orkester, kor, rytmebutikker osv., se lidt anderledes ud end I kender det og være delt op i mindre grupper. -Der vil dog være en form for undervisning og vi er i fuld gang med at planlægge denne og I hører nærmere fra jeres underviser.
 • at der vil være krav om enten håndsprit eller håndvask inden undervisning. Jeres underviser hjælper jer også med at huske det.
 • at forældre/søskende må ikke opholde sig på matriklerne, og aflevering/afhentning sker udendørs hvis muligt.
 • at da musikskolen har en del decentral undervisning, kan nogle risikere at skulle have undervisning et andet sted end normalt. I får enten besked fra jeres underviser eller kontoret omkring dette inden weekenden.
Vi glæder os meget til at se jer alle igen!
På snarligt gensyn

INGEN fysisk undervisning frem til 13.04.20!

 

Fra mandag d. 16.03.20-13.04.20:

Soloelever

 • Lærerne vil kontakte eleverne som udgangspunkt i deres normale undervisningstider.
  • Med kontakt menes der i den bredest forstand. Det kan være via telefon, skype, mail, sociale medier mm. Dette aftaler læreren med elev/forælderen i løbet af den første uge.
  • Der er ingen krav om, at fremadrettet kontakt vil ligge i elevens normale undervisningstid. Den første kontakt står læreren for.
  • Der er ingen krav om at kontakten mellem lærer/elev varer 25 eller 50 minutter om ugen.
 • Elevens hjemmearbejde kan være:
  • Små videosekvenser af eleven selv der indstuderer noget musik eller fortæller om sin musik. De kan gemmes på en lukket YouTube kanal for kun eleven og lærer.
   En videosekvens behøver ikke være lang. Det kan blot være en 3-5 min træningsfilm, hvor der vises fingersætning, opvarmningsøvelser, omvendinger eller andet.
  • Tag et billede af noder, hvor musikken driller og send det til læreren.
  • Overvej hvad der giver udfordringer i musikken.

Holdelever

Fra uge 14 åbner vi op for flere og flere hold, online. Denne type undervisning vil også variere fra hold til hold.

 • Vent på kontakt fra læreren, som ved soloelever.

 

Større ensembler og orkestre

Større orkestre og ensembler vil få begrænset undervisning/vejledning i form af øvefiler, repertoire eller lign.

 

Betalingsbetingelser

På dagtilbuds-, sfo- og klubområdet er der meldt ud fra regeringen, at der ikke vil ske tilbagebetaling/refusion for den periode, hvor der er lukket. Det samme gælder desværre på nuværende tidspunkt også for musikskolen, hvorfor vi vil gøre alt for at være tilgængelige, i det omfang der nu kan lade sig gøre. Hvis der sker ændringer herom, vil I få besked.