DEN MUSISKE SKOLE

 

 

Sæsonlængde

Den Musiske Skole følger en undervisningsplan, som er baseret på et skoleår.

Afdelingen for musikskolen har en sæsonlængde på 40 uger:
38 undervisningsuger og 2 projektuger.

Afdelingen for billedskolen har en sæsonlængde på 34 uger:
32 undervisningsuger og 2 projektuger.

 

Tilmelding

Man tilmelder sig for hele undervisningsåret 2018/2019 med mindre andet er anvist.

Der er ikke prøvetid i Den Musiske Skole – se evt. 'Udmeldelse'

 

Betalingsbetingelser

Opkrævningen er fordelt på max. 5 rater

Se priser og ratefordeling her

Ved for sen indbetaling opkræver Greve Kommune et gebyr 250 kr.
Søskenderabat: Fuld pris for ældste barn og 10% reduktion for yngre søskende, som bliver fratrukket i sidste rate.Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kontoret på denmusiskeskole@greve.dk
Udmeldelser på anden vis godtages ikke.

Ved udmeldelse hæfter man for indeværende rate, såfremt udmeldelsen er kontoret i hænde senest 1 måned før næste rates forfaldsdato.

Hvis kontoret ikke har modtaget udmeldelsen inden 1 måned før næste forfaldsdato, hæfter man for indeværende rate + næste rate.

Eks: Udmeldelse d. 31. januar - man betaler t.o.m. 3. rate.

Udmeldelse d. 1. februar – man betaler t.o.m. 4. rate

Der er en bagatelgrænse på udmeldelse efter 2 undervisningsgange, hvor man kun betaler for indeværende måned.

 

Afbud/aflysning

Hvis du er forhindret i at komme til undervisning, bedes du melde afbud direkte til læreren.
Hvis dette ikke er muligt, bedes du meddele det til kontoret på Den Musiske Skole på 43 97 34 60 eller på denmusiskeskole@greve.dk så tidligt på dagen som muligt.
Mistet undervisning som følge af elevfravær erstattes ikke.
I tilfælde af, at Den Musiske Skole må aflyse undervisningen vil tilbagebetaling finde sted, når mistet undervisningstid overstiger 3 gange.

DMS fortager aflysninger via SMS til alle de mobilnumre, som er opgivet ved tilmeldingen.

Den Musiske Skole forbeholder sig retten til at omlægge planlagt undervisning til fx sammenspil, ekskursioner eller lign.

 

Instrumenter og instrumentleje

Det er muligt at leje et instrument af Den Musiske Skole med enkelte undtagelser.
Hvis alt er udlejet, kan Den Musiske Skole hjælpe med at formidle kontakt til anden udlejer.

Opkrævningen for instrumentleje forfalder sammen med opkrævningen for undervisning.
Max perioden for instrumentudlejning er 3 år, dog kan der dispenseres pga. særlige hensyn.
Den Musiske Skole vil altid være behjælpelig med et instrumentkøb.

Lejer du et instrument på Den Musiske Skole skal du være opmærksom på følgende: 
- at erstatte skader på instrumentet der ikke skyldes almindelig slitage. Evt. reparation skal foranstaltes af lejer efter nærmere aftale med underviser.
- at instrumentet skal erstattes af et tilsvarende, hvis det skulle bortkomme.
- at instrumentet skal vedligeholdes og rengøres af lejer. Instrumentet afleveres i rengjort stand. Aftales med underviser.
 
- blade, strenge, olier og lignende skal købes af lejer selv.
- vi gør opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber kun dækker leje af instrumenter de første 4 uger. 

Noder

Noder til instrumentalundervisning betales almindeligvis af eleven. Den Musiske Skole har indgået aftale med Copy-dan om anvendelse af kopieret materiale i undervisningen. Copy-dan afgiften på kr. 20,00 opkræves sammen med 1. rate.